Seminarium Ogólnopolskie Estetyki w PAN

Seminarium Ogólnopolskie Estetyki w PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969