sfery naukowe Paryża

sfery naukowe Paryża

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947