siły żywotne

siły żywotne

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935