Sinn

Sinn

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934