Sław Krzemień-Ojak

Sław Krzemień-Ojak

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969