Śmiech

Śmiech

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd