śmierć matki Ingardena

śmierć matki Ingardena

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931