śmierć syna Ingardena

śmierć syna Ingardena

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949