spis prac niemieckich

spis prac niemieckich

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd