spółdzielnie mieszkaniowe

spółdzielnie mieszkaniowe

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925