spór Barthesa z Picardem

spór Barthesa z Picardem

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966