spór między idealizmem i realizmem

spór między idealizmem i realizmem

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946