sposób widzenia

sposób widzenia

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967