spostrzeżenie zewnętrzne

spostrzeżenie zewnętrzne

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927