spotkanie pracowników naukowych

spotkanie pracowników naukowych

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962