spotkanie w Wiedniu

spotkanie w Wiedniu

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968