spotkanie w Zakopanem

spotkanie w Zakopanem

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936