Sprawy formy i treści w dziele literackim

Sprawy formy i treści w dziele literackim

List od Jana Patočki z 22.05.1949