stan pojęcia

stan pojęcia

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd