Stanisław Pacuła

Stanisław Pacuła

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967