stanowisko nauczyciela

stanowisko nauczyciela

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.05.1924