Stany

Stany

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962