starania o wyjazd

starania o wyjazd

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968