stenografia

stenografia

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Stefana Szumana z 12.12.1941