Stępień

Stępień

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968