stosunek między określonością przyczynowości a przeżyciem

stosunek między określonością przyczynowości a przeżyciem

List od Jana Patočki z 22.05.1949