stosunek znaczenia i wyrażania

stosunek znaczenia i wyrażania

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966