Stróżewski

Stróżewski

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.