struktura dzieła literackiego

struktura dzieła literackiego

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931