struktura wartości

struktura wartości

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967