Suzanne Bachelard

Suzanne Bachelard

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966