Svetozar Marković

Svetozar Marković

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968