św. Grzegorz

św. Grzegorz

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935