świadectwo maturalne

świadectwo maturalne

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946