świadomość piękna

świadomość piękna

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968