swoboda decyzji

swoboda decyzji

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951