system

system

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966