System jakości estetycznie wartościowych

System jakości estetycznie wartościowych

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967