systemy znaków w sztuce

systemy znaków w sztuce

List od Stefana Żółkiewskiego z 22.02.1966