szansa zbliżenia

szansa zbliżenia

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd