Szczepańscy

Szczepańscy

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969