Szkice z estetyki

Szkice z estetyki

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965