szkoła polska

szkoła polska

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925