Tadeusz Dobrowolski

Tadeusz Dobrowolski

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967