telewizja

telewizja

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970