teoria sztuki

teoria sztuki

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947