teoria wartości dzieł artystycznych

teoria wartości dzieł artystycznych

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966