teorie wartości artystycznych

teorie wartości artystycznych

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964