terminy Husserlowskie

terminy Husserlowskie

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918