terminy pierwotne

terminy pierwotne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1961